We offer full-fledged Islamic Stockbroking services

Highlights


Assalamualaikum,

Dear valued client, BIMB Securities is now available in the e-payment Bank Islam internet banking.

 By visiting the Bank Islam internet banking portal at http://www.bankislam.biz, you may utilize the service by following a few steps below:

1. Login into you Bank Islam Internet Banking.

2. Select ‘Payment Service’ on tools bar

3. Click on the ‘Open Bill’ from the option list

4. Click on the ‘Category’ and choose Unit Trust & Investment

5. Click on the ‘Biller‘ & select BIMB Securities

6. Fill up the payment details

7. Click ‘Submit’ the transaction & ‘Add to Bill List ‘ 

 Hope this service may ease the transfer of your fund to your trading account with BIMB Securities.

Please call 03-2613 1600 for further inquiries

 Wishing you ‘Happy trading’ from BIMB Securities.

Thank you.

 

Assalamualaikum,

 Kepada pelanggan yang dihargai, BIMB Securities kini boleh didapati di dalam e-pembayaran perbankan internet Bank Islam,

 Dengan melayari portal perbankan internet Bank Islam di http://www.bankislam.biz.

 Anda boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengikuti beberapa langkah di bawah:

 1. Log masuk ke dalam perbankan internet Bank Islam anda.

 2. Pilih ‘Payment Service’ pada bar pilihan

 3. Klik pada ‘Open Bill’ pada senarai pilihan

 4. Klik pada ‘Category’ dan selanjutnya klik ‘Unit Trust and Investment’ pada pilihan yang tertera

 5. Klik pada ‘Biller’ dan pilih BIMB Secuities Sdn. Bhd.

 6. Seterusnya Isikan butiran pembayaran

 7. Kemudian Klik pada butang ‘Submit’ dan butang ‘Add To Bill List’ untuk meneruskan transaksi

 Kami harap perkhidmatan ini boleh memudahkan anda untuk membuat transaksi pemindahan dana tuan ke BIMB Securities.

 Sila hubungi 03-2613 1600 untuk maklumat lanjut.

 Selamat berdagang daripada BIMB Securities.

Terima Kasih

  

Tazkirah: 

Narrated by Abu Hurairah R.A.:

The Prophet S.A.W said: “When a man dies, his acts come to an end except three, ongoing charity (Sadaqah Jariyah), beneficial knowledge and a righteous son who prays for him.”

 

[Muslim: Book 13, No. 4005]Assalamualaikum,

Dear valued client, BIMB Securities is now available in the e-payment Bank Islam internet banking.

 By visiting the Bank Islam internet banking portal at http://www.bankislam.biz, you may utilize the service by following a few steps below:

1. Login into you Bank Islam Internet Banking.

2. Select ‘Payment Service’ on tools bar

3. Click on the ‘Open Bill’ from the option list

4. Click on the ‘Category’ and choose Unit Trust & Investment

5. Click on the ‘Biller‘ & select BIMB Securities

6. Fill up the payment details

7. Click ‘Submit’ the transaction & ‘Add to Bill List ‘ 

 Hope this service may ease the transfer of your fund to your trading account with BIMB Securities.

Please call 03-2613 1600 for further inquiries

 Wishing you ‘Happy trading’ from BIMB Securities.

Thank you.

 

Assalamualaikum,

 Kepada pelanggan yang dihargai, BIMB Securities kini boleh didapati di dalam e-pembayaran perbankan internet Bank Islam,

 Dengan melayari portal perbankan internet Bank Islam di http://www.bankislam.biz.

 Anda boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengikuti beberapa langkah di bawah:

 1. Log masuk ke dalam perbankan internet Bank Islam anda.

 2. Pilih ‘Payment Service’ pada bar pilihan

 3. Klik pada ‘Open Bill’ pada senarai pilihan

 4. Klik pada ‘Category’ dan selanjutnya klik ‘Unit Trust and Investment’ pada pilihan yang tertera

 5. Klik pada ‘Biller’ dan pilih BIMB Secuities Sdn. Bhd.

 6. Seterusnya Isikan butiran pembayaran

 7. Kemudian Klik pada butang ‘Submit’ dan butang ‘Add To Bill List’ untuk meneruskan transaksi

 Kami harap perkhidmatan ini boleh memudahkan anda untuk membuat transaksi pemindahan dana tuan ke BIMB Securities.

 Sila hubungi 03-2613 1600 untuk maklumat lanjut.

 Selamat berdagang daripada BIMB Securities.

Terima Kasih

  

Tazkirah: 

Narrated by Abu Hurairah R.A.:

The Prophet S.A.W said: “When a man dies, his acts come to an end except three, ongoing charity (Sadaqah Jariyah), beneficial knowledge and a righteous son who prays for him.”

 

[Muslim: Book 13, No. 4005]Assalamualaikum,

Dear valued client, BIMB Securities is now available in the e-payment Bank Islam internet banking.

 By visiting the Bank Islam internet banking portal at http://www.bankislam.biz, you may utilize the service by following a few steps below:

1. Login into you Bank Islam Internet Banking.

2. Select ‘Payment Service’ on tools bar

3. Click on the ‘Open Bill’ from the option list

4. Click on the ‘Category’ and choose Unit Trust & Investment

5. Click on the ‘Biller‘ & select BIMB Securities

6. Fill up the payment details

7. Click ‘Submit’ the transaction & ‘Add to Bill List ‘ 

 Hope this service may ease the transfer of your fund to your trading account with BIMB Securities.

Please call 03-2613 1600 for further inquiries

 Wishing you ‘Happy trading’ from BIMB Securities.

Thank you.

 

Assalamualaikum,

 Kepada pelanggan yang dihargai, BIMB Securities kini boleh didapati di dalam e-pembayaran perbankan internet Bank Islam,

 Dengan melayari portal perbankan internet Bank Islam di http://www.bankislam.biz.

 Anda boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengikuti beberapa langkah di bawah:

 1. Log masuk ke dalam perbankan internet Bank Islam anda.

 2. Pilih ‘Payment Service’ pada bar pilihan

 3. Klik pada ‘Open Bill’ pada senarai pilihan

 4. Klik pada ‘Category’ dan selanjutnya klik ‘Unit Trust and Investment’ pada pilihan yang tertera

 5. Klik pada ‘Biller’ dan pilih BIMB Secuities Sdn. Bhd.

 6. Seterusnya Isikan butiran pembayaran

 7. Kemudian Klik pada butang ‘Submit’ dan butang ‘Add To Bill List’ untuk meneruskan transaksi

 Kami harap perkhidmatan ini boleh memudahkan anda untuk membuat transaksi pemindahan dana tuan ke BIMB Securities.

 Sila hubungi 03-2613 1600 untuk maklumat lanjut.

 Selamat berdagang daripada BIMB Securities.

Terima Kasih

  

Tazkirah: 

Narrated by Abu Hurairah R.A.:

The Prophet S.A.W said: “When a man dies, his acts come to an end except three, ongoing charity (Sadaqah Jariyah), beneficial knowledge and a righteous son who prays for him.”

 

[Muslim: Book 13, No. 4005]Assalamualaikum,

Dear valued client, BIMB Securities is now available in the e-payment Bank Islam internet banking.

 By visiting the Bank Islam internet banking portal at http://www.bankislam.biz, you may utilize the service by following a few steps below:

1. Login into you Bank Islam Internet Banking.

2. Select ‘Payment Service’ on tools bar

3. Click on the ‘Open Bill’ from the option list

4. Click on the ‘Category’ and choose Unit Trust & Investment

5. Click on the ‘Biller‘ & select BIMB Securities

6. Fill up the payment details

7. Click ‘Submit’ the transaction & ‘Add to Bill List ‘ 

 Hope this service may ease the transfer of your fund to your trading account with BIMB Securities.

Please call 03-2613 1600 for further inquiries

 Wishing you ‘Happy trading’ from BIMB Securities.

Thank you.

 

Assalamualaikum,

 Kepada pelanggan yang dihargai, BIMB Securities kini boleh didapati di dalam e-pembayaran perbankan internet Bank Islam,

 Dengan melayari portal perbankan internet Bank Islam di http://www.bankislam.biz.

 Anda boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengikuti beberapa langkah di bawah:

 1. Log masuk ke dalam perbankan internet Bank Islam anda.

 2. Pilih ‘Payment Service’ pada bar pilihan

 3. Klik pada ‘Open Bill’ pada senarai pilihan

 4. Klik pada ‘Category’ dan selanjutnya klik ‘Unit Trust and Investment’ pada pilihan yang tertera

 5. Klik pada ‘Biller’ dan pilih BIMB Secuities Sdn. Bhd.

 6. Seterusnya Isikan butiran pembayaran

 7. Kemudian Klik pada butang ‘Submit’ dan butang ‘Add To Bill List’ untuk meneruskan transaksi

 Kami harap perkhidmatan ini boleh memudahkan anda untuk membuat transaksi pemindahan dana tuan ke BIMB Securities.

 Sila hubungi 03-2613 1600 untuk maklumat lanjut.

 Selamat berdagang daripada BIMB Securities.

Terima Kasih

  

Tazkirah: 

Narrated by Abu Hurairah R.A.:

The Prophet S.A.W said: “When a man dies, his acts come to an end except three, ongoing charity (Sadaqah Jariyah), beneficial knowledge and a righteous son who prays for him.”

 

[Muslim: Book 13, No. 4005]Assalamualaikum,

Dear valued client, BIMB Securities is now available in the e-payment Bank Islam internet banking.

 By visiting the Bank Islam internet banking portal at http://www.bankislam.biz, you may utilize the service by following a few steps below:

1. Login into you Bank Islam Internet Banking.

2. Select ‘Payment Service’ on tools bar

3. Click on the ‘Open Bill’ from the option list

4. Click on the ‘Category’ and choose Unit Trust & Investment

5. Click on the ‘Biller‘ & select BIMB Securities

6. Fill up the payment details

7. Click ‘Submit’ the transaction & ‘Add to Bill List ‘ 

 Hope this service may ease the transfer of your fund to your trading account with BIMB Securities.

Please call 03-2613 1600 for further inquiries

 Wishing you ‘Happy trading’ from BIMB Securities.

Thank you.

 

Assalamualaikum,

 Kepada pelanggan yang dihargai, BIMB Securities kini boleh didapati di dalam e-pembayaran perbankan internet Bank Islam,

 Dengan melayari portal perbankan internet Bank Islam di http://www.bankislam.biz.

 Anda boleh menggunakan perkhidmatan tersebut dengan mengikuti beberapa langkah di bawah:

 1. Log masuk ke dalam perbankan internet Bank Islam anda.

 2. Pilih ‘Payment Service’ pada bar pilihan

 3. Klik pada ‘Open Bill’ pada senarai pilihan

 4. Klik pada ‘Category’ dan selanjutnya klik ‘Unit Trust and Investment’ pada pilihan yang tertera

 5. Klik pada ‘Biller’ dan pilih BIMB Secuities Sdn. Bhd.

 6. Seterusnya Isikan butiran pembayaran

 7. Kemudian Klik pada butang ‘Submit’ dan butang ‘Add To Bill List’ untuk meneruskan transaksi

 Kami harap perkhidmatan ini boleh memudahkan anda untuk membuat transaksi pemindahan dana tuan ke BIMB Securities.

 Sila hubungi 03-2613 1600 untuk maklumat lanjut.

 Selamat berdagang daripada BIMB Securities.

Terima Kasih

  

Tazkirah: 

Narrated by Abu Hurairah R.A.:

The Prophet S.A.W said: “When a man dies, his acts come to an end except three, ongoing charity (Sadaqah Jariyah), beneficial knowledge and a righteous son who prays for him.”

 

[Muslim: Book 13, No. 4005]


SHARIAH ADVISORY COMMITTEE

 

     

 

YBhg Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji A. Majid 
Chairman

Emeritus Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi Haji Abd. Majid is a member of Shariah Advisory Committee of BIMB Securities since June 2008. He holds a Bachelor Degree in Shariah & Law from the Islamic Centre For Higher Studies, Kelantan in 1969, and later obtained a Masters in Shariah from al-Azhar University, Cairo in 1972, as well as a Master in Philosophy from University of Kent, England in 1983. He went on to complete his PhD specialising in Islamic Legal Theory at the University of Malaya in 1993.

He is currently a Professor of Islamic Jurisprudence at the Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Emeritus Prof. Dato’ Dr. Mahmood Zuhdi also sits as the Chairman of the Shariah Committee of Public Islamic Bank Berhad and also of AIA Public Takaful. He is also a member of the Shariah Committee of all the Shariah funds managed by PNB and a member of Shariah Advisory Board of As-Salihin Trustee.

Previously, he was the Director of the Academy of Islamic Studies in University of Malaya from 1995 to 2003. From 1985 to 1990 he was the Dean at the Faculty of Syariah at University of Malaya. His areas of expertise are threefold, namely, History of Islamic Law, the Principles of Islamic Jurisprudence and the Administration of Islamic Criminal Law.

Prof. Dato Dr. Mahmood also an accomplished writer, having published numerous Syariah works over the years including Ke arah Merealisasikan Undang-undang Islam di Malaysia (1988), Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia (1992), Undang-undang Jenayah Islam: Konsep Dan Asas Perlaksanaannya (1992), Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia (1997), Dinamisme Pengajian Syariah (1997), Sejarah Pembinaan Hukum Islam (1998), Pentadbiran Undang-Undang Jenayah Islam di Malaysia (1999) Wakaf dan Perlaksanaannya di Malaysia (2000) Pentadbiran Zakat (2003), Pengurusan Zakat (2003) Ulama Penggugat Zaman (2004) and Transformasi Fikah Semasa (2010). Among the numerous articles written by Prof. Dato’ Dr. Mahmood include Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran (2000) Peranan Zakat Dalam Pembangunan Ummah (2002) and Teori Politik Islam: Memahami siasah Syariah (2003).

Prof. Dato’ Dr. Mahmood is a recipient of the Dato’ Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (DJMK) conferred by His Royal Highness the Sultan of Kelantan

 

     

 

Ir. Dr. Muhamad Fuad Bin Abdullah   

(Dr. Muhamad Fuad), the designated person in-charge of all Shariah matters in BIMB Securities Sdn Bhd (BIMBSEC) is also appointed to the Shariah Advisory Committee of BIMBSEC effective 1 June 2011. He graduated with a Bachelor of Science Degree in Electrical Engineering in 1977 and a Master of Philosophy Degree in Electrical Engineering in 1982, both from the University of Southampton, England. He also obtained a Bachelor of Arts (Jayyid) Degree in Shariah from the University of Jordan in 1994 and a Doctor of Philosophy in Muslim Civilization from the University of Aberdeen, Scotland in 1996. 

Currently, he serves as the Chairman of the Shariah Committee of MIDF Group of Companies and a member of the Group Shariah Committee of MNRB Holdings Bhd. He is a registered Shariah Adviser with the Securities Commission Malaysia (SC). He is also a registered Shariah lawyer of Majlis Agama Islam Perak, and an Adjunct Professor of Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).

He sits on the boards of MIDF Property Berhad, Mesiniaga Berhad and Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) a public company limited by guarantee. He was also appointed to the Board of Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) on 1st April 2016.

Since the formation of the Association of Shariah Advisers for Islamic Finance (ASAS) in 2012, Dr. Muhamad Fuad has been a member of its Executive Committee. On 1st  August 2016, he was appointed a member of the Advisory Panel of the Faculty of Islamic Studies of Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM); and on 4th October 2016, he was appointed the Chairman of the Advisory Panel of the Faculty of Syariah and Law of USIM.

Dr. Muhamad Fuad is a recipient of the National Book Award 2015 for his book published by IKIM entitled "The influence of Islam Upon Classical Arabic Scientific Writings: An examination of the Extent of Their Reference to Quran, Hadith and Related Texts”.

 

     

 

 YBhg Dr. Zaharuddin Abd Rahman

Dr. Zaharuddin Abdul Rahman graduated with Bachelor of Arts (Hons) in Usuluddin (Minor in Exergesis of the AlQuran and Public Administration) from University of Malaya, Malaysia, Masters in Fiqh & Usul Fiqh from University Al-Yarmouk, Jordan and PhD in Islamic Studies & Islamic Finance, University of Wales, United Kingdom. 

He is an Assistant Professor at the Kulliyyah of Economic and Management Sciences, International Islamic University, Malaysia. He serves as the Chairman of the Shariah Committee of EXIM Bank Berhad and BNP Paribas Najmah Malaysia Berhad.  He also sits on the Shariah Committees of Employees Provident Fund (EPF) Malaysia, ACR ReTakaful SEA, Malaysia and Bahrain, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB), Yasmin Holdings Group Sdn. Bhd. Malaysia, Salam Capital Sdn. Bhd., Onexox Sdn Bhd and a few other Companies. 

Dr Zaharuddin is also the Member of Fatwa Council, State of Perlis, Malaysia, Member of Economics Cluster of National Consultative Council, Member of the International Union of Muslim Scholar, President of the Multaqa Asatizah & Du’at Malaysia (MURSHID), Member of the Association of Shariah Advisors in Islamic Finance, Fellow of the Muamalat & Dakwah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia and Registered Shariah Adviser (Individual) for Islamic Securities with the Securities Commission of Malaysia. He has published a few books, amongst others such as Money, Islam and You, Contracts and products of Islamic Banking, Contemporary Islamic Finance Architecture, Panduan Perbankan Islam, A Comprehensive Prayer Formula and Murabahah : Teori dan Aplikasi Semasa. He has also written Articles in news locally and abroad, published Journals and presented Academic Papers in National and International Conferences.

     

 

     

 

Puan Sofiah Chong Abdullah

Sofiah Chong Abdullah is currently the Head of Corporate Governance, a position she held since her appointment in 2011.  She is a registered Head of Compliance with Securities Commission Malaysia, a designated compliance officer for AML/CFT and a registered company secretary with the Companies Commission of Malaysia.

Sofiah was one of the pioneer team members who were responsible for setting up BIMB Securities in 1994.  Since the inception, she was the Head of Accounts and Credit Control and in year 2000, she was appointed the Head of Compliance and Organsiation and Methods.

Following the Company’s management reorganisation in 2011, she was tasked to undertake the risk management roles where she was appointed to her present post.

She is also a member of the Audit Committee since 2000 and the Secretary to the Shariah Advisory Committee since October 2008.

She is responsible for ensuring the effective implementation of AML/CFT and risk management policies and frameworks as well as compliance with relevant regulatory and Shariah requirements of the Company.

Prior to joining BIMB Securities, she has more than  nine (9) years working experience in various areas namely finance, organisation & methods, investment and nominees in Bank Islam Malaysia Berhad, the first Islamic Bank in Malaysia since 1985.